Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza procesu výroby HPL desek použitých na stavby dětských hřišť společností Kompan a.s 

  Vik, Michal
  Teoretická část práce sestává z představení společnosti KOMPAN A.S. V diplomové práci jsou také představeny hlavní části výroby, především CNC dílny, významná pracoviště a sklad. V experimentální části je nejprve představen ...
 • Experimentální analýza stěračových motorků 

  Dočekal, Martin
  Práce se zabývá metodami měření malých stejnosměrných motorů, zejména motorů používaných pro pohony stěračových mechanismů. Dále pak popisem funkce a vnitřní stavby stěračových motorů. Měření těchto motorů se provádí zejména ...
 • Experimentální identifikace NVH brzdových soustav 

  Drtílek, Juraj
  Tato diplomová práce se zabývá řešením původu zvuku, vznikajícího při brzdění testovaného automobilu, nazývaného Gouki noise a byla zpracována ve spolupráci s firmou Federal Mogul. Cílem práce je vytvořit testovací metodiku, ...
 • Inovace zatěžovacího pracoviště pro elektrické pohony 

  Martinek, Jan
  Prezentovaná práce se zabývá návrhem inovace zatěžovacího pracoviště pro elektrické pohony. Začíná všeobecným přehledem typů zatěžovacích pracovišť, jejich výrobců a způsobů měření při chodu naprázdno a při zatížení. Dalším ...
 • Koncepce uložení motoru Formule Student na dynamometr 

  Špičák, Milan
  Tato práce se zabývá uložením jednoválcového motocyklového motoru na dynamometr. V první části je osvětlena problematika soutěže Formula Student. Dále práce obsahuje rozbor používaných motorových zkušeben včetně měřící ...
 • Konstrukční návrh standu pro zkoušení jednoválcového motoru 

  Sikora, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem stanoviště pro zkoušení jednoválcového přeplňovaného motoru. První část práce teoreticky pojednává o principech a možnostech měření výkonových parametrů spalovacích motorů. ...
 • Metody korekce výkonových parametrů vznětového motoru 

  Charouz, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá získáním nejvhodnějšího způsobu korekce vlivu teploty, vlhkosti a tlaku nasávaného vzduchu a také korekcí vlivu vlastností paliva (motorové nafty). Tyto korekční faktory jsou přizpůsobeny ...
 • Měření charakteristik tlumičů 

  Čajka, Lukáš
  V úvodu práce je uveden stručný přehled jednotlivých typů vozidlových tlumičů. Hlavním předmětem je však popis zkušebních metod a zkušebních zařízení, sloužících k měření charakteristik vozidlových tlumičů. Součástí je ...
 • Měření pístových spalovacích motorů 

  Humpolíček, František
  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled poznatků z oblasti zkoušení pístových spalovacích motorů, zkušeben a typů zkoušek motorů určených pro zemědělskou techniku. Je zde popsán předmět zkoušení, provedeno rozdělení ...
 • Měření výkonu motocyklu 

  Rampáček, Bernard
  Tato bakalářská práce se zabývá principem fungování současných válcových zkušeben používaných k měření výkonu motocyklů. Dále podstatou měření, výslednými hodnotami a účelem těchto zkoušek. Následně se zabývá v současnosti ...
 • Měření výkonu spalovacího motoru na válcovém dynamometru 

  Farka, Jan
  Od počátku automobilového průmyslu již uplynula spousta let a na vlastnosti vozidel i všech jeho součástí, především motoru, je kladen stále větší a větší důraz jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska výkonu a ekologie. ...
 • Modernizace brzdového stanoviště pro osobní automobily 

  Meduna, Martin
  Cílem této práce je navrhnout optimalizaci dané válcové zkušebny. Aby bylo možné provést optimalizaci stávající zkušebny, je nutné zjistit, jaké nedostatky válcová zkušebna má. Po zjištění nedostatků je třeba provést návrhy ...
 • Modernizace brzdového stanoviště pro spalovací motory 

  Vévoda, Antonín
  Obsahem diplomové práce je návrh modernizace brzdového stanoviště v motorové zkušebně Ústavu automobilního a dopravního inženýrství. Hlavní část práce je zaměřena především na konstrukční návrh jednotlivých komponent pro ...
 • Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel 

  Polcar, Adam; Čupera, Jiří (Akademické nakladatelství CERM, 2019-12)
  Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel
 • Návrh mechanické konstrukce zkušebního stolu pro elektrickou brzdu 

  Lacko, Peter
  Táto práca sa zaoberá návrhom mechanickej konštrukcie skúšobného stolu pre elektrickú brzdu. Súčasťou práce je výrobná dokumentácia a 3D model testovacieho stolu osadeného príslušenstvom.
 • Návrh pracoviště pro zatěžování servopohonů 

  Gricman, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro zatěžování servopohonů. Teoretická část práce analyzuje současný stav zatěžovacích systémů a popisuje hlavní části pracovišť. V praktické části je návrh konstrukčního ...
 • Problematika obrábění titanových slitin 

  Drábek, Tomáš
  Teoretická část práce obsahuje stručný přehled některých experimentálních metod používaných v technologiích obrábění. Experimentální část nejprve zpracovává analýzu dvou titanových slitin. Následuje popis testování, ...
 • Regulační obvody vířivé brzdy 

  Hofmann, Oldřich
  Obsahem bakalářské práce je návrh regulačních obvodů vířivé brzdy, která bude součástí dynamometru a bude sloužit k měření spalovacích motorů pro veterány v motorové zkušebně společnosti Samohýl Motor Holding a.s. Práce ...
 • Řešení kmitání pohonné jednotky na dynamometru 

  Lux, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá kmitáním pohonné jednotky na dynamometru. Pro tento problém mi byl přidělen šestiválcový motor, který je spojen pomocí pružné spojky s dynamometrem. Na základě zjednodušeného výpočtového ...
 • Snižování mechanických ztrát motoru 

  Černohous, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mechanických ztrát ve spalovacích motorech a ukazuje metody a způsoby k jejich zjišťování. Dále představuje moderní trendy při snižování mechanických ztrát.