Now showing items 1-2 of 2

  • Jaderné palivo v provozních podmínkách 

    Konopová, Tamara
    Tato práce se zabývá problematikou jaderného paliva. V práci je nejprve představeno jaderné palivo a jeho realizace pro jednotlivé typy reaktorů a je probrána jeho výroba včetně představení společností, zabývající se výrobou ...
  • Příprava a vlastnosti transparentních polykrystalických keramických materiálů 

    Tásler, Jan
    Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi transparentních polykrystalických keramických materiálů na bázi Al2O3. Teoreticky jsou představeny nejdůležitější technologické aspekty přípravy těchto materiálů. ...