Now showing items 1-2 of 2

  • E-Government v české daňové správě 

    Plaček, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá pojmem „e-Government“. Vysvětluje základní principy elektronické komunikace se státní správou, řeší otázku bezpečnosti informací, které jsou odesílány úřadům pomocí internetu a také objasňuje ...
  • Elektronický podpis ve veřejné správě 

    Ivanchanka, Darya
    Téma bakalářské práce zahrnuje problematiku elektronického podpisu a jeho vymezení v teoretické rovině a následně z hlediska komparace u vybraných států, které jsou uvedeny v praktické části práce. V teoretické části práce ...