Now showing items 1-3 of 3

 • Informatizace státní správy 

  Vaculík, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na zhodnocení současné situace v oblasti informatizace státní správy na území Jihomoravského kraje. Zabývá se aktuálními potřebami občanů a úřadů ve vzájemné komunikaci. Práce také představuje dva ...
 • Modulární systém pro hlášení a správu problémů v obci 

  Kotas, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou systému pro hlášení a správu problému v obcích. Tento systém demonstruje možnosti pro zefektivnění procesu hlášení problémů za pomoci moderních technologií a aktivního ...
 • Optimální model informačního systému datových schránek 

  Balcar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou informačního systému datových schránek. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu datových schránek, e-governmentu a nástrojů potřebných k využití datové schránky jako jsou ...