Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza změn vybraných ukazatelů internetového obchodu Sportobchod.cz 

  Nguyen, Anh Khoa
  Bakalářská práce je zaměřená na rozbor ukazatelů internetového elektronického obchodu firmy Sportobchod.cz pomocí metody časových řad. Práce je rozdělená na části, kde první část obsahuje teorii spojenou s časovými řadami ...
 • Budování komerčně úspěšných internetových projektů 

  Kadeřábek, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem metod a postupů využívaných v procesu tvorby komerčně úspěšných internetových projektů. Oblastí zájmu jsou především e-business strategie, strategie internetového marketingu a postupy budování ...
 • Internetový obchod 

  Žák, David
  Práce se zabývá problematikou internetového obchodu. Obsahuje analýzu a návrh řešení vlastního internetového obchodu. Cílem bylo přiblížit marketingový plán pro vstup na trh, zhodnotit dosažené výsledky a navrhnout postup ...
 • Model dialogového rozhraní pro e-commerce 

  Suda, Karel
  Tato diplomová práce pojednává o dialogových rozhraních a navrhuje jejich optimální model pro firmy začínající podnikat na internetu, případně pomoci firmám na internetu podnikajícím ve zlepšení komunikace se zákazníky. V ...
 • Model e-aukce pro firmu 

  Gazdíková, Pavla
  Diplomová práce se ve své úvodní části zabývá teoretickými poznatky z oblasti interního internetového nákupu a e-aukcí. Druhá část práce je tvořena analýzou současného stavu ve firmě. Ve třetí, stěžejní části, je předložen ...
 • Model přímých plateb v internetovém obchodu 

  Svobodová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na funkci přímých plateb v elektronickém prostřední. Stanovuje model, který pomáhá k lepšímu poukazování přímých plateb v internetovém obchodování. Cílem práce je právě navrhnutí takového modelu, ...
 • Moderní formy řízení elektronického obchodu firmy 

  Gryga, Robert
  Obsahem bakalářské práce je analýza moderních forem založení a řízení elektronického obchodu firmy. Součástí práce je i návrh na zavedení elektronického obchodu do konkrétní společnosti.
 • Možnosti přímých plateb v elektronickém obchodě 

  Kousal, Pavel
  Tématem mé bakalářské práce je „Možnosti přímých plateb v elektronickém obchodě“ a návrh optimálního modelu přímých plateb pro elektronický obchod. V práci se zabývám elektronickými platebními prostředky, jejich realizací ...
 • Možnosti realizace moderního elektronického podnikání firmy 

  Slanař, David
  Tato diplomová práce pojednává o moderních metodách a technologiích využívaných v elektronickém podnikání firmy se zaměřením na rozšíření portfolia o elektronické obchodování a jeho poskytování. Dále demonstruje implementaci ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Horsák, David
  Diplomová práce charakterizuje a analyzuje obchodní společnost. Obsahuje návrh řešení vyplývajících z analýzy, řešení implementačních problémů a je projektovým nástrojem pro zlepšení budoucího postavení firmy na trhu, a ...
 • Návrh a implementace internetového obchodu 

  Maťák, Lubomír
  Obsahem této práce je analýza a návrh elektronického obchodu pro firmu, zabývající se velkoobchodním prodejem elektromateriálu a poskytování služeb v oblasti dodávek elektromateriálu na stavbu různých projektů, jak ze ...
 • Návrh elektronického obchodu pro prodej elektronických cigaret 

  Liebscher, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh internetového obchodu pro prodej elektronických cigaret. Přináší přehled o možnostech pořízení e-shopu a zaměřuje se především na open-source systémy, které jsou na základě analýzy ...
 • Návrh podpory prodeje elektronického obchodu 

  Liebscher, Lukáš
  Diplomová práce přináší návrh dílčích řešení z oblasti internetového marketingu pro obchod s elektronickými cigaretami. Zaměřuje se především na oblast podpory prodeje a direct marketingu, tedy nástrojů, které se používají ...
 • Návrh řešení internetového obchodu 

  Zháněl, Jiří
  Práce se zabývá návrhem řešení internetového obchodu. Popisuje základní a nejvhodnější kroky při zavádění prodeje přes internet.
 • Riziko projektování elektronického obchodu firmy 

  Gazdíková, Pavla
  Bakalářská práce se ve své úvodní části zabývá teoretickými poznatky z oblasti projektování elektronického obchodu a strategie firmy. Druhou část práce tvoří analýza současné situace firmy. Ve třetí, stěžejní části navrhuji ...
 • SMS řešení pro e-komerce a jeho využití v praxi 

  Piják, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením SMS modulu pro free e-komerce řešení. Jelikož je e-komerce platforem několik, cílí tato práce na vytvoření generického řešení SMS modulu, který bude dobře modifikovatelný napříč ...