Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a vizualizace dat z e-mailových kampaní 

  Urbanczyk, Martin
  Cílem práce je vyhodnotit stávající aplikaci Posilatko.cz a na základě důkladné analýzy a porovnání s podobnými produkty navrhnout a implementovat rozšíření. Tato rozšíření budou vést ke zvýšení informovanosti uživatele o ...
 • Automatické stažení e-mailů přes WWW rozhraní 

  Kuna, Matej
  V této práci řeším ukládání elektronické pošty ze serverů, které nabízí přístup k e-mailové schránce prostřednictvím internetového prohlížeče. Analyzuji a porovnávám několik těchto serverů. V konečné fázi vytvářím program, ...
 • Emailový server jako služba pro systémy založené na technologii Windows-NT 

  Jalůvka, Petr
  Email je jednou z nejpoužívanějších služeb na dnešním Internetu. Téměř neexistuje uživatel, který by neměl alespoň jednu vlastní schránku. Tyto schránky jsou ale většinou umístěny na cizích serverech. Pokud se uživatel ...
 • IMAP proxy pro POP3 poštu 

  Kružliak, Miroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá sťahovaním elektronickej pošty z POP3 serverov a jej následnou organizáciou na jediný účet IMAP servera. Taktiež študuje možnosti nastavenia a konfigurácie IMAP serverov v prostredí operačného ...
 • Implementace poštovního klienta pro mobilní platformu OpenMoko 

  Krátký, Pavel
  Openmoko je revoluční mobilní linuxová platforma s rozšiřující se vývojářskou komunitou. Cílem práce je vytvořit uživatelsky přívětivého poštovního klienta v jazyce Java a analyzovat problematiku vývoje aplikací na této ...
 • Instalace, konfigurace a testování serverových služeb typu www, e-mail, DNS a SAMBA v prostředí IPv4 a IPv6 

  Dosoudil, Petr
  Cílem práce je ukázat zprovoznění serverových služeb typu www, e-mail, DNS a SAMBA, v prostředích operačních systémů Microsoft Windows Server 2008 a Debian. Teoretická část práce se zaměřuje na popis jednotlivých služeb a ...
 • Internetový systém pro odesílání novinek emailem 

  Horák, Michael
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaciinternetového systému pro odesílání novinek e-mailem. Zejména se zaměřuje na práci s kontakty a jejich seskupování do skupin, editaci předpřipravených textů a samotné ...
 • Modul antivirové kontroly pro Thunderbird 

  Ďurfina, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom modulu antivírovej ochrany pre e-mailový klient Thunderbird. Modul kontroluje obsah e-mailov pomocou nástroja AVG. Kontrola prebieha testovaním príloh v doručených a odoslaných ...
 • Nástroj pro analýzu obsahu síťové komunikace 

  Mareš, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro analýzu obsahu síťové komunikace v rámci projektu SEC6NET na FIT VUT v Brně. Jsou zde popsány požadavky na takovýto nástroj a problémy, které tyto ...
 • Návrh a realizace mail-serveru s využitím MySQL 

  Smahel, Petr
  Práce se zabývá návrhem a realizací kompletního poštovního serveru na platformě GNU/Linux, sestaveného z kvalitního opensource softwaru a využívajícího databazový systém MySQL. První část práce pojednává o~obecné problematice ...
 • Některá specifika komunikace ve stavebnictví 

  Hrtáň, Zbyněk
  Cílem mé práce Některá specifika komunikace ve stavebnictví bylo provést výzkum ve stavebních podnicích a zjistit, do jaké míry dbají tyto podniky na firemní image v různých ohledech – jestli (případně jak) využívají ...
 • Ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci aplikace pro zobrazení naměřených dat a ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní. K připojení k internetu je použit modul LanReach firmy Connectone. Změřené hodnoty jsou zobrazeny ...
 • Profilování výkonu systémové části bezp. řešení 

  Špaček, Petr
  Práce je zaměřena na identifikaci a odstranění výkonnostních problémů v bezpečnostním řešení "AVG Server Edition 8.5 for Linux/FreeBSD", které slouží k filtrování SMTP provozu. Obsahuje výklad principů SMTP proxy filtrů a ...
 • Rekonstrukce webmailového provozu 

  Slivka, Miroslav
  Webmailové aplikace jsou dnes mezi lidmi velmi populární díky velké dostupnosti Internetu. Kromě běžného použití mohou být díky šifrovanému spojení využity ale i na nekalé účely spojené s únikem citlivých dat. Tato práce ...
 • Speciální bezpečnostní systém 

  Náhlík, Ondřej
  V této diplomové práci je popsán návrh a realizace speciálního bezpečnostního systému na ochranu prostorů a majetku, který se dělí na 2 části, vysílací a přijímací. Vysílací část je tvořena zařízením Raspberry Pi Model B+, ...
 • Systém na monitorování teploty 

  Papež, Milan
  Cílem této práce je návrh a realizace systému na sledování teploty v serverovně, který je schopen odeslat e-mail při překročení nastavených hodnot teploty. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito mikrokontroléru PIC18F97J60, ...
 • Systém pro automatické vyhodnocení e-mailových zpráv 

  Frkal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické vyhodnocení e-mailových zpráv. Systém spolupracuje s jazykem PHP a databází MySQL. Současně umožňuje automatickou synchronizaci. Při synchronizaci ...
 • Webové rozhraní pro měřicí modul 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci webové aplikace pro měření analogových vstupů a nastavování a měření digitálních vstupů a výstupu měřicího modulu na bázi mikrořadiče ATMEL ATMEGA 64. K připojení k internetu je použit ...
 • Zachování validity MS Exchange hlaviček na filtrujícím SMTP proxy-serveru 

  Szabó, Peter
  Cílem této práce je lokalizace a návrh optimálního řešení problému, způsobujícího vzájemnou nekompatibilitu SMTP proxy-serveru AVG Linux Server Edition a poštovního serveru Microsoft Exchange. Práce popisuje různé možnosti ...
 • Zefektívnenie prenosu elektronickej pošty pomocou pluginu pre Microsoft Exchange 

  Jakubis, Tomáš
  Tento projekt se zaoberá optimalizáciu e-mailu a SMTP prevádzkou v proprietárnom produkte Microsoft Exchange 2013 v námornom priemysle. Cieľom je najskôr analyzovať požiadavky tejto služby na pomalých a nespoľahlivých ...