Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení hospodaření obce 

    Kolářová, Ivana
    Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení rozpočtového hospodaření obce v letech 2006 až 2009. Práce je rozdělena na tři části. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. Druhá část práce je zaměřena na ...