Now showing items 1-9 of 9

 • Návrh betonových konstrukcí s využitím moderních kompozitních materiálů 

  Badány, Kristián
  Táto práca sa v prvej časti zaoberá základnými informáciami o nekovovej výstuži a jej všeobecným návrhom, v druhej časti je posúdená prefabrikovaná oporná stena. Oporná stena je navrhnutá vo viacerých variantoch: v prvom ...
 • Návrh gravitační zdi v podmínkách flyšové geologie 

  Horňáková, Lenka
  Práce je rozdělená do dvou částí, z nichž prvá se zabývá teorií železobetonových opěrných zdi. Druhá, praktická část se zabývá návrhem a posouzením úhlové zárubní zdi podepírající svažující se svah v místě dostavby ...
 • Opěrná železobetonová stěna 

  Gric, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové úhlové opěrné stěny. Jsou zde rozebrány účinky zatížení od jednotlivých návrhových přístupů uvedených v normě ČSN EN 1997. Posouzení samotné konstrukce ...
 • Opěrné zdi 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je vytvořit ucelený přehled nejčastěji používaných opěrných stěn v České republice a charakterizovat jejich vlastnosti, způsob posouzení, výhody, nevýhody či příčiny selhání. Na základě těchto poznatků bude ...
 • Posouzení stability kotevního systému 

  Krško, Matúš
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku stability kotevného systému. Teoretická časť sa zaoberá rozdelením a technológiou výstavby kotvených stien a poruchovými stavmi, ktoré môžu nastať. Ďalej sú predstavené metódy ...
 • Překlad cizojazyčného odborného textu s jeho aplikací na vzorovém výpočtu 

  Klecandrová, Jana
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové úhlové opěrné stěny dle EN2 a EN7. Je zde zpracován vzorový výpočet úhlové opěrné stěny a zjednodušená výkresová dokumentace formou schématu výztuže. Opěrná stěna ...
 • Tenkostěnné přesypané konstrukce 

  Houšť, Vladimír
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na analýzu tenkostěnných přesypaných klenbových konstrukcí. Štíhlá betonová klenba je řešena s využitím nelineárního FE-modelu, který zohledňuje konstitutivní vztahy pro zeminy, ...
 • Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

  Roček, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem prefabrikované opěrné stěny ve dvou variantách vyztužení. První variantou je klasická betonářská výztuž a druhou jsou kompozitní výztužné vložky (GFRP). Opěrná stěna je umístěna v agresivním ...
 • Železobetonové protipovodňové stěny 

  Roudný, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem dvou variant železobetonových monolitických protipovodňových stěn. Řešení obsahuje návrh a posouzení stěn dle ČSN EN 1992 na 1. mezní stav únosnosti a 2. mezní stav použitelnosti s ohledem na omezení ...