Now showing items 1-3 of 3

 • Hnací ústrojí závodního Wankelova rotačního motoru 

  Blažo, Marek
  Hlavným cieľom diplomovej práce bolo spracovať základný návrh a konštrukčné riešenie hnacieho ústrojenstva Wankelovho rotačného motoru o výkone 300 kW pri otáčkach n = 9000 1/min. Na základe týchto údajov boli navrhnuté ...
 • Rotační motor pro motocykly 

  Novotný, Petr
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem Wankelova motoru pro motocykl ve výkonovém rozsahu 30-60 kW. Výkon konstruovaného motoru byl stanoven na 35 kW a objem jedné komory činí 245,58 cm^3. V práci jsou postupně ...
 • Úprava výstředníkové hřídele a ozubeného kola pro svislý kovací lis 

  Masařík, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozebíratelného spoje, který slouží pro přenos velkého krouticího momentu z hnacího na hnaný člen ve svislém kovacím lisu. V první části jsou analyzovány nevýhody výroby, ...