Now showing items 1-2 of 2

  • Nekonvenční metody obrábění 

    Hanuska, Matúš
    Bakalárska práca sa zaoberá podrobným rozborom nekonvenčných technológií obrábania. V prvej časti je spracovaná charakteristika a základný princíp jednolivých nekonvenčných metód. V druhej časti sú analyzované technologické ...
  • Vodní toky a plochy v obcích - revitalizace a další možnosti jejich využití 

    Panchártková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    V dnešní době můžeme ve svém okolí pozorovat snahu oživit městský veřejný prostor obnovou vodních prvků. Znovu se ve městech objevují vodotrysky, kašny apod. V mnoha městech dochází nejen k realizaci nových vodních prvků ...