Now showing items 1-3 of 3

 • Řešení finanční krize v hospodaření stavebního podniku 

  Lemberk, Jan
  V této práci se budeme zabývat finanční analýzou stavebního podniku a návrhem možných řešení k jeho stabilizaci. V teoretické části této práce se nejprve krátce zaměříme na základní problematiku makroekonomie, mikroekonomie, ...
 • Struktura rizikových přirážek vlastníků dle citlivosti odvětví na hospodářský cyklus 

  Konečný, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: All national economies go through their economic cycle and partial sectors of these economies go through their market life cycle, too. But the course of the market life cycle doesn’t have to ever ...
 • Vývoj cen prefabrikovaných železobetonových konstrukcí 

  Jurásková, Diana
  Tato práce se zabývá zhodnocením vývoje cen prefabrikovaných železobetonových konstrukcí v konkrétním podniku na základě hospodářského cyklu České republiky. Teoretická část se zabývá definicí hospodářského cyklu, popisem ...