Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie pro firmu 

    Mrkvová, Andrea
    Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti Mod Design, s.r.o. V první části vychází práce z teoretických východisek. Tato část pojednává o marketingu jako takovém a nastiňuje proces strategického ...
  • Návrh marketingové strategie pro firmu PANDOS, s.r.o. 

    Dosedělová, Denisa
    Moje diplomová práce navrhuje marketingovou strategii, se kterou si firma PANDOS obhájí pozici na trhu a udrží si své zákazníky i v době současné hospodářské krize. Součástí práce je analýza vnějšího a vnitřního prostředí ...