Now showing items 1-6 of 6

 • Empirický výzkum vazeb mezi malými a středními podniky a ekonomickým růstem Srí Lanky 

  Vijayakumar, Sinnathurai (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: SMEs play important role in both developed and newly industrialized countries in terms of boosting economic growth and alleviating poverty. Despite there are vast numbers of SMEs in Sri Lanka, people ...
 • Kvantifikace stability modelu podniku založeného na trendech 

  Kovács, Roland
  Diplomová práce se zabývá studií stability ekonomických modelů a jejím kvalitativním řešením. Ekonomické problémy obvykle trpí z nedostatku informací a matematické modely jsou příliš citlivé na počáteční hodnoty, proto ...
 • M&A Performance and Economic Impact: Integration and Critical Assessment of Methodological Approach 

  Andriuskevicius, Karolis (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017-09)
  Purpose of the article is to investigate and critically discuss existing methodologies employed within the M&A performance framework. Methodology/methods: The research has been carried out as a structured assessment of ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Molík, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na integraci inovačních technologií a mobilních aplikací do provozu zoologických zahrad na území České republiky. Analyzuje aktuální stav parků, potenciál a připravenost zahrad a návštěvníků ...
 • Podnikatelský záměr 

  Ehrenbergerová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení dané firmy a udržení vysoké jakosti výrobního procesu. Analýzou firmy zjistím silné a slabé stránky. Dále budu řešit konkrétní reklamaci, která musí být vyřešena efektivně a ...
 • Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi 

  Čechová, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a ...