Now showing items 1-4 of 4

 • Energeticky uvědomělá rekonstrukce rodinného domu 

  Bohutínský, Zdeněk
  Cílem práce je návrh nejlepšího opatření z energetického hlediska pro rodinný dům. Pro objekt je proveden nejprve energetický posudek a podle výsledků posudku jsou vypracovány varianty opatření. Dále je na základě výsledků ...
 • Technologie paprskového řezání 

  Kocman, Luděk
  Diplomová práce se zabývá technologiemi paprskového řezání. Jsou v ní shrnuty dosavadní poznatky o těchto metodách řezání, jejich možnostech a využití. V praktické části je řešen úkol, zda je pro firmu technologicky a ...
 • Vliv provedení zateplení rodinného domu v obci Žežice na výdaje spojené s jeho užíváním. 

  Hlavín, Tomáš
  Úkolem práce bude provést návrh na zateplení vybrané nemovitosti. Na základě tohoto návrhu pak vyhodnotit rozdíl nákladů na provozování nemovitosti před a po provedení zateplení. V práci bude zhodnocena také ekonomická ...
 • Využití sluneční energie pro chlazení a klimatizaci 

  Chládek, Petr
  Tato práce pojednává o využití sluneční energie pro chlazení a klimatizaci. Informuje o množství slunečního záření, které dopadá na naši planetu, typech slunečních kolektorů a popisuje systémy, které lze použít ke chlazení ...