Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Kovárník, František
    Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat ekonomickou situaci společnosti LIPAN A. EURO, a.s. Pro posouzení jsou v práci využity metody finanční a ekonomické analýzy. První část práce je věnována teoretickým poznatkům ...
  • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Chatrný, Martin
    Tato diplomová práce si klade za cíl posoudit ekonomickou situaci konkrétního podniku. Pro posouzení jsou v práci vyuţity metody finanční a ekonomické analýzy. První část práce je věnována teoretickým poznatkům finanční a ...