Now showing items 1-13 of 17

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Jakubec, Michal
  Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku pomocí finanční analýzy a dále předpovědět budoucí vývoj ekonomických ukazatelů za stejných podmínek a trendů. Tato práce má dvě hlavní části – teoretickou ...
 • Aplikace Fibonacci čísel v ekonomii - Elliottův vlnový princip 

  Rusyniak, Martin
  Elliottov vlnový princíp, ako technika na predpovedanie cenových pohybov, skĺbuje poznatky o Fibonacciho číslach, zlatom reze a psychológii davu. Metóda nahrádza cenové fluktuácie vlnami, medzi ktorými vyhľadáva súvislosti ...
 • Ekonomická a ekologická hlediska rozhodování při použití recyklovaného kameniva do pozemních komunikací 

  Trávníček, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá rozhodováním při použití recyklovaného a přírodního kameniva do pozemních komunikací. Jedná se o rešerši, kde se zabývám způsoby recyklace a jejich ekonomickým a ekologickým přínosem společnosti. ...
 • Ekonomické aspekty stavby a provozu tepelné elektrárny na biomasu 

  Špinar, Marek
  Tato práce navazuje na semestrální projekt, kde byly zpracovány první dva body zadání práce, tedy problematika využití biomasy v energetice a kvantifikace potřeby biomasy pro energetickou výrobnu definovaného výkonu. Nyní ...
 • Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů 

  Fila, Vít
  Bakalářská práce „Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů“ řeší problematiku současného zdravotního stavu a životního stylu studentů vysokých škol z pohledu ekonomiky zdraví. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsou ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Mareček, Ján
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu matematický procesov a metód v ekonómii. Cieľom tejto práce je popísať teoreticky a prakticky vybrané metódy, ktoré sa bežne v ekonómií používajú
 • Návrh informačního systému pro řízení výroby 

  Staněk, Michal
  Zmodernizování stávajících informačních systémů. Zavedení přehlednějších a výkonnějších systému pro všechny procesy řízení výroby podniku. Dosažení lepší komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci podniku pomocí informačního systému
 • Politika všedního dne 

  Šimková, Barbora
  Ve své diplomové práci Politika všedního dne zpracovávám podle mého názoru v současném uměleckém provozu nedostatečně řešené téma ekonomických vztahů a strukturální nerovnosti aktérů. Zaměřuji se na problematiku ekonomické ...
 • Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod 

  Pitáková, Martina
  Diplomová práce řeší urbanistickou studii pro centrální část města Náchoda v blízkosti historického jádra města. Celému území dává nezaměnitelný charakter reliéf krajiny. Tomu je do značné míry podřízena i celá urbanistická ...
 • Tvorba konceptu energeticky soběstačných obytných budov 

  Hlavsa, Tomáš
  Tvorba koncepce domů je prvořadý úkol architektů projektantů v oboru architektury a stavitelství. I když základní požadavky zůstávají napříč časem stále stejné, možnosti jejich řešení se neustále vyvíjí a mění. Navíc s ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Udalova, Anna
  Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku pomocí finanční analýzy. Teoretická část obsahuje popis metod a postupů finanční analýzy a princip časových řad a regresní analýzy ve statistice. Praktická ...
 • Využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku 

  Pekárek, Jan
  Předložená disertační práce se zabývá problémem rozmístění nabíjecí infrastruktury pro elektromobily na území České republiky. Jádrem práce je matematický optimalizační model, který je implementován v jazyce výpočetního ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ES SR 

  Slávik, Gabriel
  Bakalárska práca sa zaoberá problematiku využitia obnovitežných zdrojov energie a ekonomickom prínose. V prvej časti práci je popísaný súčasný stav energetickej sústavy SR, inštalovaný výkon, výroba elektrickej energie, ...