Now showing items 1-1 of 1

  • Motor-generátor pro vírovou turbínu 

    Huzlík, Rostislav
    Cílem této dizertační práce je navrhnout motor-generátor pro vírovou turbínu. Vírová turbína je poměrně nový typ turbíny vyvinutý na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana Energetického ústavu FSI VUT v Brně. Vírová ...