Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza dat z difuzního zobrazování MR 

  Guzmická, Lea
  Táto práca sa zaoberá problematikou difúzneho MRI zobrazovanie. Na túto problematiku nazerá od metód nasnímania až po metódy spracovania pričom sa sústreďuje na voľbu správneho výberu softvéru pre spracovanie difúznych ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a v druhej časti sa zameriame na už fungujúce zariadenie, ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a delením coil gunov. V druhej časti sa zameriame na ...
 • Kontinuální měření konduktivity vyráběného měděného vodiče 

  Kozáček, Peter
  Moja práca pojednáva o možnostiach merania vodivosti medeného vodiča. Rozoberám v nej základné spôsoby merania vodivosti a ich možnosti využitia pre kontinuálne meranie. V ďalšej časti práce sa zmeriavam na navrhnutie ...
 • Korekce artefaktů v difuzně vážených obrazech 

  Petrek, Tomáš
  V semestrálnom projekte je popísaný princíp nukleárnej magnetickej rezonancie, ďalej je rozobraná difúzia v NMR a metódy jej merania. Ďalšia časť rozoberá vznik a korekciu artefaktov v NMR a v poslednej časti je urobený ...
 • Návrh lineárního motoru 

  Jindra, Michal
  Předložená práce je zaměřena na synchronní lineární motor se železným jádrem, návrhem ekvivalentního magnetického obvodu a jeho výpočtem. Práce popisuje princip synchronního lineárního motoru s permanentními magnety, ...
 • Návrh pístní skupiny rychlého magnetoreologického tlumiče s využitím technologie selective laser melting 

  Vítek, Petr
  Diplomová práce se zabývá vývojem magnetického obvodu Magnetoreologických (MR) tlumičů s krátkou časovou odezvou. Pro dosažení krátké časové odezvy bylo zvoleno tvarového přístupu, kdy geometrie magnetického obvodu byla ...
 • Nedestruktivní metody kontroly vybraných dílů letadla 

  Kníř, Jakub
  Obor nedestruktivního zkoušení (NDT) je rozsáhlou vědou. Tato bakalářská práce poskytuje náhled do metod NDT. V žádném případě nemůže postihnout tuto problematiku celou, protože ta je souhrnem mnoha věd, na kterých pochopení ...
 • Optimalizace provozu indukční pece ve slévárně Vsetín 

  Trachta, Jiří
  Cílem této práce je optimalizace provozu indukční pece ve slévárně společnosti PROMET FOUNDRY a.s. V této slévárně jsou instalovány dvě indukční tavící pece o shodné konstrukci, které mohou pracovat buď v režimu tavení, ...
 • Problems with Magnetic Measurement of 41CrMo4 Steel 

  Bulín, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with a problem of measuring a soft magnetic material with different geometrical dimensions. Steel 41CrMo4 was chosen as tested solid material. Two geometrical dimensions of this material were measured ...
 • Skin efekt ve vysokootáčkových elektrických strojích. 

  Klíma, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá potlačením vlivu skin a proximity efektu ve vysokootáčkových strojích. V první části jsou shrnuté obecné poznatky o vysokootáčkových strojích. Druhá část je věnována principu a možným potlačením ...
 • Vyjadřování nejistoty výsledku zkoušky 

  Kňava, Miroslav
  Cílem této práce je analyzovat metodiku provádění zkoušky teplosměnných trubek parogenerátoru metodou vířivých proudů na EDU, vytvořit model pro odhad standardní kombinované nejistoty výsledku této zkoušky, kvantifikovat ...
 • Využití výpočtového prostředku CIVA pro nedestruktivní metody kontroly komponentů v jaderné energetice 

  Machovič, Daniel
  Cieľom bakalárskej práce je objasniť využitie výpočtového prostriedku CIVA pre nedeštruktívne metódy kontrol komponentov v jadrovej energetike. Teoretická časť bakalárskej práce pojednáva o nedeštruktívnych metódach ...