Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh výukového modelu termocykleru 

    Smělý, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu termocykleru. Měřením a regulací průběhů teplot pomocí měřicí karty MF624 a počítače v reálném čase. Jsou zde popsány termoelektrické jevy související s fungováním Peltierových ...