Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán - vzdělávací agentura 

    Fejtová, Alena
    Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení vzdělávací agentury a jejím hlavním cílem je zhodnocení, zda podnikatelský plán zrealizovat, či nikoliv. V první části práce jsou zpracována teoretická ...