Now showing items 1-3 of 3

 • Efektivnost investic při výrobě betonu 

  Dörflová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investic a analýzu faktorů, které efektivnost ovlivňují, v podmínkách společnosti TBG BETONMIX a.s. Teoretická část obsahuje obecné informace o investicích, zdrojích ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kolek, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá informačními systémy. Jejich využití v podniku, přínosy a výhody používání těchto systémů. Ve svojí práci se zaměřím na analýzu tohoto systému, vyhodnotím výsledky a navrhnu možná řešení pro ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Řezníček, Milan
  Cílem této práce je prostřednictvím analytických metod zjistit stav informačních systémů ve firmě Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Analýza bude zaměřena na různé oblasti IS/IT v podniku, především na efektivnost, ...