Now showing items 1-9 of 9

 • Návrh implementace informačního systému do centra sdílených služeb 

  Kitzing, Erik
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom implementácie nového informačného systému do spoločnosti Dixons Retail SSC, s.r.o.. V práci je vytvorená analýza súčasného stavu procesu riadenia dobropisov, ktorý je jedným z podporných ...
 • Návrh softwarové aplikace 

  Ludvik, Martin
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh a implementáciu riešenia pre konkrétnu spoločnosť za účelom zvýšenia efektívnosti fungovania informačného systému. Práca analyzuje spoločnosť prostredníctvom SWOT analýzy a analýzy ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému společnosti RH+ a návrh změn 

  Rybár, Rastislav
  Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením efektívnosti informačného systému obchodného závodu RH+ a návrhom zmien. Súčasťou práce sú rozobraté teoretické východiská, zamerané na vysvetlenie základných pojmov, použitých v ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šalamonová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vo firme Woodensky SK a návrhom na zlepšenie jeho efektívnosti. Teoretická časť je zameraná na vymedzenie základných pojmov a popis zvolených analytických metód. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Slámová, Tereza
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému WordsOnline spoločnosti JONCKERS a návrhom zlepšenia jeho efektívnosti a bezpečnosti. Súčasťou práce je taktiež podrobnejší pohľad na súčasný stav spoločnosti, ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Bačík, Tomáš
  Diplomová práca obsahuje definície základných pojmov spojených s problematikou informačných systémov. Práca obsahuje analýzu súčasného stavu informačného systému a posudzuje jeho efektívnosť. Výstupmi analýz je súbor ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Méheš, Filip
  Dipomová práca obsahuje vysvetlenie základných pojmov a princípov využívaných v problematike informačných systémov. Súčasťou práce sú analýzy súčasného stavu informačného systému vo vybranej firme a posúdenie jeho efektívnosti. ...
 • Programové nástroje pro týmovou práci - groupware 

  Mészáros, Gergely
  Práca prináša a systematizuje najnovšie poznatky z oblasti programových nástrojov pre tímovú spoluprácu. V práci je sústredená pozornosť na riešenie praktických otázok a problémov, ktoré sa vyskytnú počas práce v tímu. ...
 • Racionalizační projekt pracoviště svařování ohřívačů 

  Varjan, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je racionalizovať pracovisko zvárania ohrievačov vody v spoločnosti Tatramat – ohrievače vody s.r.o.. Racionalizácia pozostáva z troch častí (úloh). Prvá časť sa zaoberá dispozičným riešením, ...