Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení investičního záměru 

    Kroutilová, Veronika
    Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby nového bytového komplexu v Brně a následně zhodnocení výnosnosti projektu pro danou společnost. Na základě literární rešerše jsou zpracovány teoretické ...
  • Investiční rozhodování 

    Novák, Pavel
    Cílem mojí bakalářské práce na téma „Investiční rozhodování“ je ekonomické vyhodnocení plánovaného investičního projektu společnosti DEROS a.s., kterým je pořízení automatizované linky pájení. Teoretická část práce je ...