Now showing items 1-5 of 5

 • Koncepční návrh rukavice pro virtuální realitu 

  Kožík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje oblasti ovládania virtuálnej reality rukavicami so zapojením hmatového vnemu. Takto vytvorený ovládací prvok umožní uživateľovi lepšie odhalovať chyby v prototypovej časti konštrukčných projektov.
 • Návrh distribuční logistiky ve vybrané společnosti s využitím metody TOC 

  Pisarovský, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na fungování distribuční logistiky podniku za použití nástrojů teorie omezení (TOC). Soustředí se na analýzu základních procesů, hledání jejich úzkých míst a následnou úpravu těchto nedostatků ...
 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

  Černický, Martin
  Diplomová práce pojednává o obrábění hřídele ve společnosti Decoleta, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je zaměřena na popis činnosti firmy a rozbor použitých technologií třískového ...
 • Zavedení nové technologie do podniku 

  Vondruška, Jiří
  Práce je zaměřena na zavedení nové technologie do podniku zabývajícího se barvením a zušlechťováním textilních materiálů. Cílem je zjistit, zda bude investice pro podnik přínosná. Je tedy nezbytné seznámit se s fungováním ...
 • Zvýšení efektivity práce týmu 

  Střelcová, Radka
  Předmětem diplomové práce „ Zvýšení efektivity práce týmu“ je zhodnocení týmové spolupráce a obsazení rolí v týmu. V teoretické rešerši jsou vymezeny pojmy týmových rolí, které tvoří nedílnou součást firemní kultury a ...