Now showing items 1-12 of 12

 • Návrh změn dílčí části informačního systému používaného personální agenturou 

  Khalilová, Linda
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu a efektivnosti informačního systému používaného personální agenturou. V přehledu literatury je vymezena základní problematika týkající se personálních agentur, řízení ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému a návrh změny 

  Tuma, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním návrhem změny, která povede ke zvýšení efektivity informačního systému a jeho přínosů pro podnik. Návrh vychází ze strategické analýzy podniku a identifikace klíčových potřeb a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šklíbová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem Lékárny Nika. Na základě teoretických východisek a dobrého seznámení se s chodem firmy bude provedena analýza současného stavu informačního systému. Stěžejní částí je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Koplas, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení situace ohledně informačního systému v podniku a jeho procesech. Teoreticky představuje tématiku informačních systému a jejich využití v podniku. Samotné posouzení je určeno ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vereš, Martin
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému vybrané společnosti a návrhu změn. Na základě analýzy současného stavu byli navrhnuté změny, které by měli ulehčit a zefektivnit chod podnikových procesů, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Parolek, Pavel
  Má diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému místní samosprávy, konkrétně na městském úřadě v Břeclavi. Posuzuje efektivnost informačního systému, identifikuje slabá místa a navrhuje opatření vedoucí k ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kůgel, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou informačních systémů a metodami jejich výběru. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku informačních systémů, zejména na popis typů těchto systémů, na metody jejich ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kouřil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá informačními systémy a metodou jejich správného výběru. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, ERP systémů, jejich posouzení a výběr. Vlastní řešení představuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Cenek, Jakub
  Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího stavu informačního systému ve firmě KOVOLIKA STAINLESS a.s., která má vést k návrhu změn pro zvýšení efektivity výroby a zlepšení informační bezpečnosti. Hlavním cílem ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Modrák, Karel
  Cílem diplomové práce je posouzení informačního systému firmy a následný návrh změn. Úvodní část je věnována teoretickým východiskům práce. Druhá část se zaobírá vybranou společností a analýzami informačního systému, na ...
 • Posouzení informačního systému firmy působící v textilním průmyslu a službách a návrh změn 

  Kratochvílová, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy působící v textilním průmyslu a službách a návrhem změn, které povedou ke zlepšení stávající situace podniku a k eliminaci rizik. Teoretická část se ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Mrkvičková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací nového informačního systému pro správu zakázek do společnosti. Teoretické poznatky, postupy a metody slouží jako podklad pro vypracování praktické části. Analytická část se ...