Now showing items 1-8 of 8

 • Integrace podtlakového koncového efektoru do robotického pracoviště 

  Baják, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je dokončení projektu koncového podtlakového efektoru pro manipulaci s předměty deskového typu. Práce obsahuje dokončení 3D modelu, výkresovou dokumentaci, počítačovou simulaci polohování ...
 • Konstrukční návrh 3-osého manipulátoru 

  Štol, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá především konstrukčním návrhem 3-osého manipulátoru určeného pro manipulaci se záliskem – ložiskem a výliskem kladky, který je produktem vstřikovacího lisu. Součástí práce je i technicko – ...
 • Konstrukční návrh manipulátoru obrobků 

  Pruša, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru určeného k manipulaci řadících vidliček typů 1/5, 2/4, 3/7 a 6/R. Stroj má díly odebírat z pásu, který je transportuje ze značkovací stanice. Díly manipulátor přesouvá ...
 • Návrh pracoviště pro řezání tvarových objektů z polystyrenu průmyslovým robotem 

  Macek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá především konstrukčním řešením koncového efektoru pro řezání tvarových objektů z polystyrenu průmyslovým robotem. V práci je popsána podstata způsobů řezání polystyrenu, volba vhodného typu ...
 • Návrh robotické buňky pro automatickou manipulaci - expedici pivních sudů a přepravek 

  Slováček, Adam
  Z počátku je vysvětlen a popsán celý princip expediční linky včetně pouţitých prostředků. Pro návrh průmyslového robota jsou stanoveny poţadavky. Je vybrán vhodný průmyslový robot. Jsou popsány vlastnosti robota a řeší se ...
 • Ovládací software manipulátoru Mini-Swing 

  Pražák, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá řízením robotického manipulátoru Mini-swing se třemi řízenými osami. Pro řízení byla navržena a realizována řídicí aplikace pro řízení pohybu celého manipulátoru s možností zadávání pracovních ...
 • Robotická manipulace s vysokotlakým zásobníkem paliva Common Rail při procesu svařování laserem 

  Bužga, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem vysokotlakých zásobníků paliva Common Rail firmy Bosch Diesel, s. r. o. v Jihlavě. Návrhem průmyslového robotu pro manipulaci s vysokotlakým zásobníkem paliva Common Rail během procesu ...
 • Robotizované pracoviště pro paletování dílů 

  Valenta, Jan
  Tato práce se zabývá tématem robotizovaných paletizačních pracovišť, jež jsou po teoretické stránce rozebrány v rešeršní části. V praktické částí této práce jsou tyto poznatky využity pro návrh specifického robotizovaného ...