Now showing items 1-11 of 11

 • Distanční praktická výuka elektrických strojů 

  Šelepa, Jan
  Tato práce obsahuje návrh praktické distanční výuky elektrických strojů. Skládá se ze tří částí, které jsou pro návrh nezbytně nutné. V první části se nalézá popis datových sítí využívaných ke komunikaci s virtuální ...
 • Hydraulické spojky a měniče 

  Pospíšil, Dan
  Bakalářská práce obsahuje základní informace o hydraulických spojkách a měničích. Hlavní část se věnuje hydrodynamickým spojkám a úpravám v jejich konstrukci pro zlepšení vlastností v provozu. Rovněž jsou uvedeny základní ...
 • Nabíječka malých akumulátorů 

  Dvořák, Pavel
  Práce se bude zabývat vlastnostmi malých akumulátorů. Budou zde popsány typy nabíjecích procesů, doby nabíjení a nabíjecí proudy v závislosti na jejich účinnosti. Velká pozornost bude směřována na návrh nabíječe, pracovní ...
 • Návrh projektu vývoje a zavedení aplikace pro plánování a řízení lidských zdrojů 

  Novák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu na vývoj a zavedení aplikace, která bude zaměřena na vykazování firemního IT oddělení, jež následně podpoří plánování lidských zdrojů. Práce obsahuje analýzu konkrétní společnosti, ...
 • Optimalizace konstrukce elektrických strojů 

  Šporcr, Viktor
  Diplomová práce se zabývá optimalizačními metodami použitelnými při konstrukci elektrických strojů. Obsahuje základní rozdělení optimalizačních metod a stručný popis jejich algoritmů. V práci je nastíněno, jak by měla ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kováč, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením informačního systému pro střední školy pomocí vybraných metod. Předkládá návrh řešení s ohledem bezpečnost, spolehlivost, funkčnost a finanční stránku celého systému. Výsledný ...
 • Problematika hodnocení optimality a vyváženosti podnikových IS 

  Neuwirth, Bernard
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnocení vyváženosti, optimality podnikových informačních systémů. Podnětem k tomuto zaměření je rostoucí důležitost, která je kladena na vnímání informačního systému z pohledu ...
 • Rezonanční přenos energie v prostředí hydrogelové matrice 

  Janča, David
  Diplomová práce se zabývá rezonančním přenosem energie v prostředí hydrogelové matrice. V teoretické části práce jsou shrnuty všechny důležité vlastnosti těchto systémů a jejich složek a dále jsou popsány všechny principy ...
 • Společenská odpovědnost jako forma zefektivnění trhu práce 

  Stojaspal, Ondřej
  Tato diplomová práce „Společenská odpovědnost jako forma zefektivnění trhu práce“ si klade za cíl přiblížit aktuálně diskutovaný pojem sociální odpovědnosti – CSR (Corporate Social Responsibility). Tento problém analyzuje ...
 • Svítidla a aplikace s Power LED zdroji 

  Vaňko, Adam
  Pokrok vo vývoji moderných LED, ich dlhá životnosť a vysoký merný výkon predurčujú ich použitie v osvetľovacích systémoch. Práca je venovaná možnoti aplikácie LED v svietidlách, parametrom diód a problémom, ktoré sa pri ...
 • Výměníky tepla 

  Rosypal, Štěpán
  Tato bakalářské práce má seznámit čtenáře se základními druhy výměníků tepla používanými v energetice a jejich rozdělením. Je zde uvedeno jejich třídění jak z hlediska účelu a funkce, tak i z hlediska konstrukčního, které ...