Now showing items 1-1 of 1

  • Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí 

    Nevřalová, Jana
    Práce se zaměřuje na statickou analýzu zjednodušených modelů a jejich vzájemné porovnání u vybrané výškové budovy. Je věnována pozornost rozdílům v geometrii jednotlivých modelů a vlivu dimenze (prutové nebo plošné, případně ...