Now showing items 1-1 of 1

  • Sací a výfukové potrubí motoru V8 

    Šimíček, Petr
    Práce je zaměřena na návrh sacího a výfukového potrubí pro motor V8. Úvod práce je zaměřen na popis konstrukce sacích a výfukových potrubí pro zadaný motor. Další část práce se zabývá sestavením termodynamického modelu ...