Now showing items 1-7 of 7

 • Doba X 

  Němec, Jakub
  Bakalárska práca Doba X je autorský sci-fi príbeh o dokonalej spoločnosti nedefinovanej budúcnosti, ktorá je vybudovaná na nevyhnutnej globálnej genocíde v prospech existencie života na planéte. V práci analyticky skúmam ...
 • Funkcia prázdna 

  Krištof, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  The city generally consists of built and unbuilt spaces. An unbuilt space could be defined in other words as "void" which is essentially a public or semi-public space. Is it possible to precisely define the meaning of this ...
 • Katedrála v současnosti 

  Rampáčková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá spracovaním návrhu dostavby požiarom zničenej katedrály Notre Dame v Paríži. Katedrála sa nachádza v historickom centre Paríža na ostrove île de la Cité. Po ničivom požiari, ktorý sa stal 15.apríla ...
 • Město ve městě Blok Trnitá 

  Pisarčík, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom novostavby bytového domu v Brne, v novej mestskej štruktúre, v oblasti Trnitá. Návrh ukazuje iný pohľad na výstavbu podobného bloku, so zreteľom na udržateľnosť, variabilitu, ekologické ...
 • Rodinný dům 

  Subally, Pavel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením dvojpodlažného rodinného domu na parcele 438/11 v Zlíne, mestskej časti Chlum. Parcela je v katastrálnom území mesta Zlín. Návrh rodinného domu sa zaoberá architektonickým, stavebným ...
 • Trvalo udržateľný verejný priestor a město 

  Krištof, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  The research focuses on the problem of public space in the times of growing ecological demands, global supercapitalism and social networks on the internet. In today’s changing society many original functions of archetypal ...
 • Vozidla na alternativní pohon LPG 

  Magdolen, Michal
  Obsahom bakalárskej práce je prehľad posledného vývoja v oblasti alternatívnych pohonov na LPG. Práca sa zaoberá zložením a charakteristickými vlastnosťami LPG, prehľadom a popisom funkcií komponentov LPG, prestavbami ...