Now showing items 1-6 of 6

 • Kotle malých výkonů jako zdroje pro rodinné domy 

  Studnicki, Jakub
  V práci jsou shrnuty základní parametry kotlů s malým výkonem, určené k použití v rodinných domech. Kotle jsou rozděleny do kapitol dle používaného paliva (plyn, pevné palivo, kapalné palivo, biomasa, pelety …). U každého ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby BD Panorama Kociánka 

  Frišová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá realizací horní hrubé stavby bytového domu Panaroma Kociánka v Brně. Obsahem práce jsou technologické předpisy pro svislé a vodorovné nosné konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu rezidence Kociánka v Brně 

  Bartl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá hrubou vrchní stavbou bytového domu Rezidence Konciánka, v Brně. Předmětem práce jsou technologické předpisy pro zděné a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zařízení staveniště, časový ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Boskovicích 

  Přikryl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá realizací vrchní hrubé stavby bytového domu v Boskovicích. Jejím obsahem jsou technologické předpisy pro svislé a vodorovné konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, podrobný časový ...
 • Studie výkonnosti vybraného podniku vzhledem k provozním nákladům 

  Janů, Alžběta
  Diplomová práce se zabývá výkonností firmy Equicentrum, spol. s r.o. vzhledem ke snížení provozních nákladů. Cílem této práce je nalezení cest, které povedou ke zvýšení výkonnosti vybraného podniku. Na základě analýzy ...
 • Technické, cenové a ekologické porovnání alternativních stavebních materiálů 

  Labudek, Lukáš
  Cílem práce je srovnání přírodních stavebních materiálů s materiály tradičními na základě technologických, ekologických a ekonomických kritérií. Srovnání bude provedeno na dvou ukázkových rodinných domech. Projekty obou ...