Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza vývoje trhu mobilních telekomunikací v ČR 

  Milota, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje trhu mobilních operátorů v České republice. S využitím dat Českého telekomunikačního úřadu z posledních let se pomocí statistických metod snaží vytvořit prognózu vývoje trhu ...
 • Ekonometrický model cen bytů v Brně 

  Ondroušek, Jakub
  Náplní diplomové práce „Ekonometrický model cen bytů v Brně“ je tvorba ekonometrického modelu na základě dat o nabízených nemovitostech. Teoretická část práce obsahuje definice proměnných a popisuje data, která jsou využívána ...
 • Maple pro e-learning matematiky a matematických disciplín v ekonomických studijních programech 

  Chvátalová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Volba konkrétního software může být rozhodující nejen pro okamžitou potřebu řešit ekonomický problém, ale i pro perspektivní pěstování návyků managerů, schopných odpovědně a kreativně rozhodovat, reagovat na změnu podmínek ...
 • Model vývoje českého zemědělství 

  Gálová, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací klíčových faktorů, ovlivňujících výkonnost a produkci českého zemědělství. Práce je rozdělena do tří částí. První sumarizuje teoreticky známé koncepty pro tvorbu modelů vývoje s ...
 • Modelování tržní ceny nemovitosti mnohonásobnou lineární regresí 

  Studený, Marek
  Předmětem této práce je modelování tržní ceny nemovitosti. Jako nástroj pro modelování je použita mnohonásobná lineární regrese. Jako další výchozí prameny jsou využity ekonometrické teorie a poznatky tržního oceňování ...