Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu 

    Valešová, Jaroslava
    Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotního vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Úvod obsahuje zamyšlení nad nutností využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění. Druhá, praktická část je věnována popisu ...
  • Vytápění rodinného domu s využitím tepelného čerpadla 

    Koubková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá využitím tepelného čerpadla (TČ) pro získání energie. Teoretická část obsahuje úvod, historický vývoj TČ, princip funkce, popis jednotlivých komponent, provozní cykly TČ a zdroje nízkopotenciální ...