Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza mikroekonomické politiky státu v době ekonomické krize 

  Irein, Vítězslav
  Práce je zaměřena na kritickou analýzu jednotlivých protikrizových opatření, která by měla oživit hospodářství v České republice v době globální ekonomické krize. V práci jsou tato přijatá opatření rozebrána teoreticky, ...
 •  Komercializace bytových domů 

  Karásek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou komercializace bytových domů. Teoretická část představuje problematiku hospodářských cyklů ve spojení s ekonomickou krizí. Součástí teoretické práce je také developerská oblast a s ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Mrkvová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti Mod Design, s.r.o. V první části vychází práce z teoretických východisek. Tato část pojednává o marketingu jako takovém a nastiňuje proces strategického ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu PANDOS, s.r.o. 

  Dosedělová, Denisa
  Moje diplomová práce navrhuje marketingovou strategii, se kterou si firma PANDOS obhájí pozici na trhu a udrží si své zákazníky i v době současné hospodářské krize. Součástí práce je analýza vnějšího a vnitřního prostředí ...
 • Private equity and venture capital: An empirical Analysis of investment and Divestments activity in the CEE Region in the time of the economic crisis 

  Zinecker, Marek; Meluzín, Tomáš (Polish Economic Society Branch in Toruń, 2011-12-31)
  The paper deals with the analysis of the private equity and venture capital investment and divestment trends and activities in the European market, particularly in the market of Central and Eastern Europe (CEE), in times ...
 • Těžba černého uhlí v ČR 

  Vínovský, Jan
  V průběhu historie byla těžba uhlí dominantou 19. a zejména pak 20. století. Období útlumu těžby započalo již v 90. letech. Mezi lety 1990 – 2019 tak došlo k poklesu o 88,13 %, konkrétně z 30 714 kt na 3 645 kt vytěženého ...
 • Vliv ekonomické krize na cenu veřejných stavebních investic 

  Zoubek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu ekonomické krize na cenu veřejných stavebních investic. Cílem je analýza vývoje cen veřejných stavebních investic v období krize a před ní. Teoretická část popisuje ...