Now showing items 1-5 of 5

 • Ekologické vytápění rodinného domu 

  Kocman, Luděk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou ekologického vytápění rodinného domu. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky a popisuje možnosti vytápění pomocí tepelných čerpadel, kotlů na biomasu a solárních systémů. ...
 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu 

  Valešová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotního vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Úvod obsahuje zamyšlení nad nutností využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění. Druhá, praktická část je věnována popisu ...
 • Technologie paprskového řezání 

  Kocman, Luděk
  Diplomová práce se zabývá technologiemi paprskového řezání. Jsou v ní shrnuty dosavadní poznatky o těchto metodách řezání, jejich možnostech a využití. V praktické části je řešen úkol, zda je pro firmu technologicky a ...
 • Vliv provedení zateplení rodinného domu v obci Žežice na výdaje spojené s jeho užíváním. 

  Hlavín, Tomáš
  Úkolem práce bude provést návrh na zateplení vybrané nemovitosti. Na základě tohoto návrhu pak vyhodnotit rozdíl nákladů na provozování nemovitosti před a po provedení zateplení. V práci bude zhodnocena také ekonomická ...
 • Vytápění rodinného domu s využitím tepelného čerpadla 

  Koubková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá využitím tepelného čerpadla (TČ) pro získání energie. Teoretická část obsahuje úvod, historický vývoj TČ, princip funkce, popis jednotlivých komponent, provozní cykly TČ a zdroje nízkopotenciální ...