Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika testování stříkaných betonů 

    Škapová, Pavla
    Diplomová práce je zaměřena na testování laboratorně vyrobeného stříkaného betonu. Sledovanými parametry jsou především pevnost betonu a modul pružnosti betonu v tlaku. Pozornost je věnována metodám měření těchto parametrů ...
  • Žáruvzdorné výrobky určené pro metalurgii hliníku 

    Kupcová, Zuzana
    Diplomová práce je zaměřena na vysocehlinité žárovzdorné materiály, které se využívají především v metalurgii hliníku. Teoretická část je zaměřena na žárovzdorné materiály, na jejich rozdělení, možné způsoby výroby a ...