Now showing items 1-20 of 58

 • Financování investičního projektu v Severočeských vodovodech a kanalizacích a.s. 

  Petrovičová, Světlana
  Diplomová práce analyzuje finanční stav akciové společnosti v letech 2003 – 2005 a pokračuje investičním plánem pro roky 2007 – 2016. Cílem práce je s využitím finanční analýzy navrhnout a zhodnotit možnou investici.
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Poláková, Gabriela
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace a na rozbor výkonnosti vybraného podniku. V diplomové práci jsou aplikovány metody finanční analýzy a pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty včetně identifikace ...
 • Hodnocení ekonomické a finanční situace podniku. 

  Suchomelová Vašíčková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá metodami finanční analýzy a jejich použitím při hodnocení ekonomické a finanční situace podniku. Diplomová práce je rozdělena do tří částí – teoretické, analytické a praktické. V teoretické části ...
 • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Čechová, Eva
  Diplomová práce analyzuje ekonomickou situaci podniku pomocí metod finanční a ekonomické analýzy, identifikuje problémové oblasti a v závěru navrhuje opatření k dosažení cíleného zlepšení stavu podniku.
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Bartálová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti společnosti Aeroservis, s.r.o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2006 – 2009 pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy i moderní metody ekonomické přidané ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Dvořáková, Šárka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku AGC Moravské Budějovice s. r. o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2008–2012 pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy i moderní metody ekonomické ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Dvořáčková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti firmy STARTECH, spol. s r.o. s využitím metody finanční analýzy. Zaměřuje se na vývoj společnosti v letech 2010-2013. Na základě zjištěných informací jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Martina
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy v letech 2002–2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fišerová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku fortell s.r.o. v letech 2008–2012 a identifikací slabých stran v této oblasti. Je zde provedena finanční a strategická analýza společnosti. Podnikové hodnoty ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Filásek, Adam
  Diplomová práce se zabývá ekonomickým a finančním měřením a hodnocením společnosti MND a.s. s využitím moderních metod a nástrojů. Teoretická část práce obsahuje literární rešerši, která je zaměřena na teorii týkající se ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Harbichová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti Východočeská plynárenská, a.s. pomocí tradičních i méně známých metod finanční analýzy. Uvádí návrhy na zlepšení finanční situace společnosti na základě ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Maška, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti. K tomuto hodnocení byly použity elementární metody finanční analýzy. Data pro její zpracování byla čerpána z účetních výkazů společnosti, ...
 • Hodnocení finanční situace, návrh na zlepšení výkonnosti podniku 

  Meier, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením výkonnosti vybraného podniku s využitím metody finanční analýzy. Z výsledků finanční analýzy byla navržena opatření, která dopomohou ke zlepšení finanční situace podniku.
 • Hodnocení výkonnosti CENTRA, a.s. 

  Tocháček, Zbyněk
  Diplomová práce pojednává o zhodnocení výkonnosti společnosti CENTRA, a.s. v letech 2006- 2008 na základě klasických a moderních metod finanční analýzy, ekonomických ukazatelů a dalších koeficientů. Dle vypracovaného auditu ...
 • Hodnocení výkonnosti firmy 

  Lévová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti STROJÍRNY OLŠOVEC, s. r. o. v letech 2008 – 2012 a navrhnout opatření směřující k jejímu zlepšení. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Doupalová, Nikola
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci a výkonnost A.W. společnosti s.r.o. v letech 2008-2011. V teoretické části jsou vysvětleny metody finanční analýzy a ukazatel ekonomické přidané hodnoty. Po stručném představení ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti COLORprofi, spol. s r.o. na bázi ukazatele EVA 

  Učňová, Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení výkonnosti vybrané společnosti prostřednictvím moderního ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA). Zpracováním finanční analýzy je nastíněno finanční zdraví společnosti. Analýza ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím informačních systémů 

  Hausvater, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocení ekonomické výkonnosti společnosti C SYSTEM CZ a.s. v letech 2009 až 2013. V teoretické části jsou popsány základní metody finanční analýzy a strategického přístupu k hodnocení výkonnosti, ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím moderních ukazatelů 

  Blažková, Hana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku XZ, s.r.o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2012 – 2016 pomocí základních finančních metod a moderní metody ekonomické přidané hodnoty