Now showing items 1-6 of 6

 • Finanční analýza firmy užitím systému Maple 

  Vecheta, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Tenza, a.s. a jejím srovnáním s konkurencí klasickými i moderními metodami. Obsahuje teorii potřebnou k utvoření analýzy, grafickou i slovní interpretaci výsledků. V ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Vaňková, Lenka
  Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace a výkonnosti podniku. Teoretická část práce se zabývá zejména elementárními metodami finanční analýzy a ekonomickou přidanou hodnotou jako měřítko výkonnosti. Tato teorie ...
 • Hodnocení výkonnosti AGROMORAVIA, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Polach, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením výkonnosti AGROMORAVIA, a.s. pomocí klasických, moderních a statistických metod a následnou formulací vlastních návrhů a jejich přínosů na zlepšení výkonnosti podniku. Na základě ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Vaňková, Radmila
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku XY. Analyzuje vývoj podniku v letech 2007 – 2011 pomocí moderní metody ekonomické přidané hodnoty. Na základě zjištěných výsledků jsem navrhla opatření ke zlepšení ...
 • Ocenění podniku výnosovou metodou 

  Šlofová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřená na ocenění podniku Mikro Trading a.s., kdy za pomocí výnosových metod je stanovena hodnota podniku. Teoretická část je věnována základnímu teoretickému rámci, který je potřebný k ocenění ...
 • Posouzení výkonnosti stavebního podniku pomocí hodnotových ukazatelů 

  Černý, Jan
  Tato práce řeší návrh a srovnání ukazatelů tradiční finanční analýzy a moderních hodnotových ukazatelů se zaměřením na výkonnost firmy a jejich následnou aplikaci na konkrétní stavební podnik. V teoretické části je ...