Now showing items 1-9 of 9

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Novák, Pavel
  Diplomová práce zhodnocuje ekonomickou situaci společnosti Svoboda a syn, s.r.o. s využitím vybraných metod finanční analýzy. Vstupní data pro finanční analýzu vychází z oficiálních účetních výkazů společnosti. Teoretická ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pandulová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřená na posouzení finančního zdraví cestovní kanceláře ABC s. r. o. v letech 2008 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních pojmů a metodických ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Jež, Radek
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti podniku“ je zhodnocení vypovídací schopnosti a následná aplikace ukazatelů měřících výkonnost podniku. První část je zaměřena na základní pojmy, jako je podnik, hodnota ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pernicová, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Marková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti pomocí výnosové metody diskontovaného peněžního toku a ekonomické přidané hodnoty. Práce nejprve teoreticky popisuje problematiku oceňování podnikatelského subjektu. ...
 • Oceňování podniku 

  Kuběnová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti metodou diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické části práce jsou charakterizovány základní pojmy, principy a metody týkající se oceňování ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Věžníková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. Praktická část vychází z části teoretické, kde jsou popsána teoretická ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Vůjtová, Alice
  Cílem této diplomové práce je stanovit odhad hodnoty podniku XY, s.r.o., který se za-bývá přesnou kovovýrobou. Práce je určena pro potřeby managementu podniku pro fi-nanční rozhodování, s cílem stanovení odhadu hodnoty pro ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Skryjová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku KASKO - Formy spol. s r.o. za použití výnosových metod ocenění k datu31. 12. 2014. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů oceňování a popisuje ...