Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn ekonomického IS firmy 

    Krejčová, Lenka
    V tejto bakalárskej práci sa zaoberám analýzou súčasného stavu ekonomického informačného systému vo firme a na jej základe navrhujem nový informačný systém. Jeho prerobenie je nevyhnutné z dôvodu rozširujúcich sa aktív ...