Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh ekonomického informačního systému 

  Stehlík, Martin
  Diplomová práce aplikuje teoretické poznatky manažerského účetnictví do praktického podnikatelského života firmy Elektro Sochor, spol. s r. o. Obsahuje návrh vnitropodnikového ekonomického informačního systému, který je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Halámek, Jan
  Bakalářská práce informuje čtenáře o současné situaci ve firmě, současných podnikových procesech v oblasti informačních technologií. V práci jsou popsány návrhy na zlepšení informačního systému a zavedení Internetového ...
 • Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě 

  Ležáková, Kamila
  Bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na účetnictví už od historie a zavedení účetního systému. V práci je uvedena nabídka ekonomických a účetních softwarů na trhu, kritéria pro jejich výběr a srovnání. ...