Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Havlík, Kamil
  Tato práce se zabývá analýzou, samotným výběrem a návrhem změny ekonomického informačního systému firmy, jejímž předmětem podnikání je prodej a servis vozu značky Škoda. Na analýze je postaven následný postup implementace ...
 • Doporučení vhodného účetního softwaru pro vybraný podnik 

  Staňková, Jaroslava
  Bakalářská práce se zaměřuje na výběr vhodného účetního softwaru ve vybraném podniku. Specifikuje kritéria pro výběr účetního softwaru a na základě teoretických poznatků srovnává vybrané účetní informační systémy. Obsahuje ...
 • Implementace ekonomicko-informačního systému ve společnosti CELKOM Praha, spol. s r.o. 

  Volejníček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá implementací informačního systému pro maloobchodní prodejnu. Systém má usnadnit práci personálu, zabezpečit jednododuchý a rychlý prodej a umožňovat kontrolu. Cílem práce je i poskytnutí ...
 • Implementace programových prostředků pro mobilní zařízení 

  Zoufalý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá podrobnější analýzou a návrhem implementace systému pro práci s datovými terminály Motorola MC1000. Ty budou použity jako prostředek pro získání informací ze vzdáleného pracoviště. Data jsou z ...
 • Návrh datového a funkčního modelu IS firmy 

  Toman, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem datového a funkčního modelu informačního systému společnosti DIRTEL, s.r.o. Byla provedena analýza současné situace společnosti a analýza problematiky týkající se informačního systému. ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Bujok, David
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu plánu pro optimalizaci výrobních procesů v Restauraci Café 50 a zavedení navrhovaných změn do výroby. V tomto případě implementace IS. Předmětem analytické části je ...
 • Volba informační strategie nového elektronického obchodu 

  Slunečko, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá analýzou nového elektronického obchodu a volbou jeho informační strategie. Zvolené řešení podpoří dosažení vytyčených firemních cílů za pomoci efektivnějšího využití informačních technologií.
 • Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě 

  Ležáková, Kamila
  Bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na účetnictví už od historie a zavedení účetního systému. V práci je uvedena nabídka ekonomických a účetních softwarů na trhu, kritéria pro jejich výběr a srovnání. ...
 • Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě 

  Tománková, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na účetní pojmy, historii účetnictví a její právní vymezení. Specifikuje, co jsou to informační systémy a ERP systémy. Představuje účetní a ekonomické systémy poskytované na českém trhu a výběr ...