Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh bioplynové stanice 

  Mészáros, Gabriel
  Diplomová práce je zaměřena na možnost využití biologicky rozložitelných materiálů (živočišný trus, energetické plodiny, rostlinný odpad) v bioplynové stanici. První část se věnuje mechanizmu tvorby bioplynu. Jsou popsány ...
 • Návrh bioplynové stanice 

  Kocián, Oldřich
  Diplomová práce je zaměřena na možnost využití biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici. V úvodní části je popsán princip tvorby bioplynu a rovněž jsou popsány vybrané konkrétní bioplynové stanice, na kterých ...
 • Návrh chlazení elektrických strojů pro výrobní stroje a systémy 

  Vaněrková, Tereza
  Cílem této práce je návrh vodního chlazení malého synchronního motoru s výkonem do 10kW. Tepelné ztráty motoru byly vypočítány analyticky. Následně byly v Ansysu vytvořeny tepelné modely motoru pro výchozí vodní chlazení ...
 • Rekonstrukce turbogenerátoru TG 5 v Elektrárně Opatovice 

  Rak, Vítek
  V diplomové práci je řešena rekonstrukce turbogenerátoru TG5 v Elektrárně Opatovice a jsou představeny možnosti technického řešení energetické centrály pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. V úvodní části jsou popsány ...
 • Turbínový pohon dobíjecí jednotky elektrobusu 

  Obrlík, Jan
  Diplomová práce pojednává o využití spalovací turbíny pro pohon dobíjecí jednotky elektrobusu. Na základě rešerše a ekonomického rozboru provozu je pro pohon dobíjecí jednotky vybrán turboexpandér s tlakovou nádobou na ...
 • Variantní řešení rekonstrukce systémů vzduchotechniky prostoru laboratoří 

  Faltys, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvou variant rekonstrukce systému vzduchotechniky pro polovinu 3.NP v laboratorní budově společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo ...
 • Vytápění administrativního objektu 

  Bobek, Jan
  Diplomová práce řeší vytápění administrativního objektu. Objekt je vytápěn podlahovým vytápěním a deskovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda s bivalentním dotopem ze systému centrálního ...
 • Využití biomasy pro kombinovanou výrobu elektrické energie 

  Vašíček, Martin
  Teoretická část práce se zaměřuje na rozdělení druhů biomasy, různé formy použití. Jsou představeny základní vlastnosti jednotlivých druhů biomasy a jejich formy, blíže specifikované vlastnosti energetických rostlin a ...