Now showing items 1-20 of 21

 • Audio mixážní pult 

  Čapka, Jiří
  Hlavním obsahem této diplomové práce je návrh audio mixážního pultu a simulace jednotlivých částí v programu OrCAD. Nejdůležitějšími částmi zařízení jsou vstupní předzesilovače pro dynamické, elektretové a kondenzátorové ...
 • Digitálně řízené analogové funkční bloky a systémy 

  Brich, Tomáš
  Úkolem této disertační práce je zaměřit se na princip fungování základních analogových obvodů a stanovit, které parametry těchto bloků lze řídit pomocí externího digitálního systému. Dále jsou předvedeny ukázky některých ...
 • Digitálně řízený audio zesilovač ve třídě D s dálkovým ovládáním 

  Petrgál, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom výkonového audio zosilňovača spínanej triedy s plne digitálnym riadením a diaľkovým ovládaním a rozdeľuje sa na dve časti. Prvá časť je venovaná základným princípom a teórii kľúčových prvkov ...
 • Dvoukanálový devítipásmový ekvalizér 

  Kollár, Marcel
  Ciežom bakalárskej práce je zoznámenie sa s úpravou audio signálu s kmitočtovými výhybkami a návrhom deväťpásmového ekvalizéra. Následne po navrhnutí ekvalizéra bolo nutné ho odsimulovať v programe PSpice. V programe Eagle ...
 • Ekvalizace přenosového kanálu 

  Žlebek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulace přenosu digitální informace skrz přenosový systém a ekvalizací přenosové funkce celé trasy. Následně je rozebrán návrh a konstrukce přenosového kanálu s vícecestným šířením. ...
 • Elektronické filtrační obvody s obecnými kmitočtovými charakteristikami 

  Klubus, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektronických filtračních obvodů s obecnými kmitočtovými charakteristikami. První část práce je věnována teoretickému základu. Druhá část práce zkoumá možnosti návrhových postupů ...
 • Gramofonový elektronkový zesilovač 

  Hrubý, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a simulací nízkofrekvenčního gramofonového zesilovače s použitím elektronek. Frekvenční charakteristika navrhovaného zařízení bude dle simulací odpovídat normě specifikované RIAA ...
 • Implementace algoritmů ekvalizace přenosového kanálu v FMT modulaci 

  Krejča, Libor
  Cílem diplomové práce je návrh aplikace pro analýzu ekvalizérů v modulaci FMT. Pro analýzu je využit model přenosového kanálu s FMT. Přenosová cesta je modelována testovacím vedením, které odpovídá účastnickým přípojkám ...
 • Implementace audio ekvalizéru v hradlovém poli FPGA 

  Otisk, Libor
  Bakalářská práce seznamuje se základními typy audio ekvalizérů. Popisuje návrh číslicových filtrů pro grafický ekvalizér, správnou volbu struktury, rozložení a tvar číslicových filtrů. Také popisuje realizaci grafického ...
 • Implementace parametrického ekvalizéru do VST3 zásuvného modulu 

  Pevný, Jindřich
  Tato práce se věnuje oblasti DSP (číslicové zpracování signálů – Digital Signal Processing), konkrétně parametrickým strukturám digitálních shelving filtrů využitelných jakožto stavebních bloků parametrického ekvalizéru. ...
 • Integrovaný stereofonní zesilovač pro domácí audio poslech 

  Jaša, Jakub
  Tento dokument pojednává o návrhu stereofonního zesilovače, který se skládá z více funkčních audio bloků. Součástí dokumentu je řešení jednotlivých bloků, podrobného návrhu, schématu zapojení a dalších konstručních podkladů. ...
 • Mixážní nízkofrekvenční pult pro laboratorní výuku 

  Kalina, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá rozborem mixážního pultu a jeho návrhu. V několika kapitolách postupně popisuje jednotlivé bloky návrhu. V první části se zabývá popisem mixážního pultu. Následně pokračuje návrhem jednotlivých ...
 • Mixážní pult pro směšování nízkofrekvenčních signálů 

  Špaček, Jan
  Bakalářská práce na téma „Mixážní pult pro směšování nízkofrekvenčních signálů“ pojednává o návrhu mixážního pultu pro směšování audio signálů z několika zvukových zdrojů. Po teoretickém seznámení s obecnou problematikou ...
 • Mixážní pult s integrovaným mikrofonním předzesilovačem 

  Mecerod, Václav
  Bakalářská práce na téma „Mixážní pult s integrovaným mikrofonním předzesilovačem“ se zabývá návrhem audiozařízení pro směšování signálů z různých zdrojů. Po krátkém teoretickém seznámení s problematikou mixážních pultů, ...
 • Návrh a konstrukce baskytarového předzesilovače 

  Müller, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o problematice analogových baskytarových předzesilovačů a dalších souvisejících funkčních bloků, jako jsou ekvalizéry a baskytarové efekty. První část práce se zabývá teoretickým rozborem ...
 • Přepínač stereofonních nízkofrekvenčních signálů 

  Lukesle, Václav
  Práce se zabývá návrhem a realizací nízkofrekvenčního předzesilovače s přepínatelnými vstupy a s výstupním ekvalizérem. V úvodu práce se čtenář teoreticky seznámí s jednotlivými principy zesilování signálů v nízkofrekvenční ...
 • Řídící jednotka pro DSP zpracování a distribuci zvukového signálu pro externí aktivní reproduktory 

  Šerík, Martin
  Práca sa zaoberá rozborom problematiky číslicového spracovania signálu a návrhom riadiacej jednotky pre spracovanie a distribúciu zvukového signálu pre externé reproduktory. Je v nej popísaný spôsob funkcie delta-sigma AD ...
 • Softwarový multiefekt pro postprodukci populární hudby 

  Trkal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací komplexního softwarového systému určeného pro postprodukci populární hudby. Systém byl implementován jako zásuvný modul v programovacím jazyce C++ s využitím aplikačního ...
 • Stereofonní ekvalizér se spektrálním analyzátorem 

  Náhlík, Ondřej
  V této bakalářské práci je popsán návrh desetipásmového analogového stereofonního ekvalizéru řešeného pomocí aktivních pásmových propustí 2. řádu. Simulovaný výsledný signál není při nulovém zesílení zvlněn o více než 2 ...
 • Tříkanálový mixážní pult 

  Sůra, Lukáš
  Tato práce pojednává o návrhu a realizaci analogového tříkanálového mixážního pultu schopného směšovat nízkofrekvenční signály. Po krátkém úvodu a rozdělení pultů je ukázáno navržené blokové schéma a poté obvodové schéma. ...