Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace pro úpravy histogramu 

  Nezhyba, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit k úpravám histogramu. K vývoji programu byl použit programovací jazyk C++ a programovací nástroj Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition. Definuje ...
 • Digitální zpracování fotografií sítnice 

  Kadlas, Matyáš
  Cíl bakalářské práce je vytvořit text, který má za úkol seznámit čtenáře s teorií a konverzí barevných prostorů, úpravou snímků sítnice, anatomií oka a metodami snímání sítnice. Bakalářská práce dále popisuje proces konverze ...
 • Java applety pro zpracování obrazu 

  Čišecký, Roman
  Bakalářská práce se zabývá technikami zpracování obrazu, jako jsou výpočet a ekvalizace histogramu, filtrace obrazu ve frekvenční a v prostorové oblasti, tvorba panoramatických ob-rázků a vytváření disparitní mapy. V této ...
 • Neuronové sítě pro lokalizaci lidského obličeje 

  Libosvár, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o problematice detekce a lokalizace lidského obličeje v obraze. Jsou zde popsány možnosti současných metod a umělých neuronových sítí. Práce vychází z výzkumu H. Rowleyho. Prakticky je práce ...
 • Segmentace tepenného a žilního řečiště ve snímcích sítnice 

  Šumberová, Dagmara
  Tato práce se zabývá potřebností segmentace cévního řečiště při digitální analýze snímků sítnice a jejich následné klasifikace. Je zde stručně popsána segmentace cévního řečiště pomocí přizpůsobených filtrů. Další část ...