Now showing items 1-4 of 4

 • Moderní metody regulace otopných soustav 

  Machala, Martin
  Předmětem práce jsou moderní metody regulace otopných soustav. Jsou vysvětleny základní principy regulace a zmapovány metody regulace zdrojů a spotřebičů tepla. Je navržena otopná soustava rodinného domku se dvěma variantami ...
 • Moderní metody regulace vytápění pro rodinné domy 

  Bartusek, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o moderních způsobech regulace ve vytápění se zaměřením především na vytápění teplovodní, které má v dnešní době stále nejrozšířenější zastoupení. Cílem této práce je popsat jednotlivé metody ...
 • Účinnost rozvodů tepla 

  Vích, Pavel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu tepelných ztrát teplovodní sítě určené pro rozvod tepla v průmyslovém areálu. Cílem mé práce je určit tepelné ztráty rozvodů tepla uložených v zemi v neprůlezném kanále a posoudit ...
 • Využití automatizace v domácnosti 

  Junek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je popsat vhodné funkce při řízení plynového kotle a automatizační prostředky pro řízení a regulaci kotlů. Následně uvést přínosy automatizace pro úspory nákladů.