Now showing items 1-10 of 10

 • Biodegradabilní polyurethany na bázi polyethylenglykolu 

  Kupka, Vojtěch
  Predložená diplomová práce se zabývá syntézou biodegradabilních polyuretanu (bio-PU) na bázi polyethylenglykolu (PEG-u) a polykaprolaktonu (PCL) pro využití k medicínským úcelum. Cílem práce bylo vyvinout metodiku prípravy ...
 • Lisování prolisů v austenitickém nerezavějícím plechu 

  Rudolf, Bronislav
  Práce řeší návrh prolisů v plechu pro teplosměnné solární panely. Jsou vybrány dva tvary prolisů – jehlancový a podélný tvar. Je zhodnocena jejich možná výroba a popsána vybraná metoda výroby GUÉRIN. Pro výrobu je zvolen ...
 • Modifikace polyurethanu biodegradabilním polyhydroxybutyrátem 

  Kupka, Vojtěch
  Cílem předložené bakalářské práce byla syntéza elastomerního polyuretanu plněného biodegradabilním polyhydroxybutyrátem. Vzorky byly podrobeny analýze morfologie pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, mechanické ...
 • Návrh technologie výroby průchodky klimatizace z elastomeru 

  Švarc, Lukáš
  Tato práce řeší návrh technologie výroby součásti z elastomeru. Teoretická část sestává ze zpracování rešerše na rozbor polymerních materiálů a problematiky zpravování elastomerů technologií vstřikování. V praktické části ...
 • Návrh technologie výroby silikonového dílce 

  Dubovský, Jakub
  Tato práce předkládá, v úzkém zaměření k technologii vstřikování, v první části literární studii zabývající se tematikou elastomerních materiálů a silikonů. Následuje rešerše týkající se konstrukčního řešení a aplikací ...
 • Rešeršní studie zaměřená na měření a řízení přítlačné síly robotických koncových členů 

  Fousek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zhotovení rešerše na měření přítlačné síly robotických koncových členů. Velká část práce je zaměřena na přehled používaných senzorů pro snímání působící síly. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Testování polymerních piezorezistivních materiálů pro použití v tlakových senzorech 

  Janík, Jan
  Předložená bakalářská práce má za cíl vybrat vhodné piezorezistivní a vodivé materiály pro výrobu tlakových senzorů použitých v oblasti e-textilií. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Teoretická část ...
 • Výpočtové modelování mechanických zkoušek kompozitů pryž - ocelové vlákno 

  Jarý, Milan
  Motivací pro realizaci této diplomové práce bylo navrhnout výpočtový model vláknového kompozitu s elastomerovou matricí a dále se pokusit o homogenizaci vlastností tohoto kompozitu. Práce se zabývá výpočtovým modelováním ...
 • Výroba loga na kapotu automobilu 

  Prouza, Tomáš
  Součást logo bude vyráběna v sérii 8000 ks. Bude vyráběno z plechu o tloušťce 0,5 mm z nerezové oceli 17 040. Po zhodnocení možných způsobů výroby, byla zvolena technologie tažení nepevným nástrojem metodou Guerin. Jako ...
 • Výroba víčka motoru pryží 

  Brožek, Michal
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby víčka motoru. Kryt bude vyráběn v sérii 300 ks/rok z plechu o tloušťce 1mm z materiálu ocel 17 240. Po provedení rozvahy možných způsobů ...