Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení kovů v ovocných šťávách 

    Drobilová, Marcela
    Teoretická část diplomové práce se zabývá technologií výroby ovocných šťáv a charakteristikou známých odrůd bezu. Dále jsou zde shrnuty dostupné informace o výskytu a vlastnostech minerálních látek v potravinách. V praktické ...