Now showing items 1-20 of 20

 • Design elektrického sportovního automobilu 

  Zdvyhal, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá aktuální problematikou kategorie sportovních vozů. Řeší základní otázku budoucnosti ekologického pohonu automobilů a zabývá se problematikou ergonomie spojené s tímto typem vozů. Práce zahrnuje ...
 • Design městského jednostopého vozidla na elektrický pohon 

  Hrubý, Václav
  Práce se zabývá návrhem designu městského jednostopého vozidla na elektrický pohon. Finální produkt vyniká jednoduchým tvarováním, ojedinělým konstrukčním řešením a možností vyklopení sedla. Dalším zajímavým prvkem je ...
 • Design silničního tahače na elektrický pohon 

  Gábriž, Michal
  Tématem této diplomové práce je design silničního tahače s využitím elektrického pohonu. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, které se promítají do koncepčního návrhu vozidla splňujícího ergonomické, technické ...
 • Design sportovního motocyklu na elektrický pohon 

  Novotný, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na design sportovního motocyklu na elektrický pohon, určeného pro provoz na pozemních komunikacích pro jednočlennou posádku. Cílem návrhu je odlišení se od designu stávající produkce, která ...
 • Design vysokozdvižného vozíku 

  Pavla, Jozef
  The main subject of this master‘s thesis is a design of a four-wheel electric forklift focused on an innovative approach to technical, aesthetical, ergonomical and ekological requirements. The aim is to create a concept ...
 • Dětské terénní vozidlo na elektrický pohon 

  Sedlář, Martin
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem dětského terénního vozidla na elektrický pohon. Nejprve je teoreticky rozebrána problematika pravidel pro závody dětských terénních vozidel, elektrického pohonu, předpisů pro ...
 • Koncepce pracoviště pro měření lineárních motorů 

  Knobloch, Jan
  Diplomová práce pojednává o měření na lineárních motorech. Jedná se o sestavu dvou lineárních strojů na jedné dráze. Jeden je motorem a druhý zátěží. Práce se věnuje jejich matematickému popisu, řízení a měření. Je provedeno ...
 • Koncepční návrh malého tříkolového užitkového vozidla 

  Ambrož, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem tříkolového užitkového vozidla s užitečným zatížením 300 kg. V úvodu je uveden stručný přehled několika vozidel podobné hmotnostní kategorie. Vlastnímu návrhu předchází ...
 • Koncept design automobilu pro dálkové cestování 

  Baka, Michal
  Tématem této diplomové práce je koncept design automobilu budoucnosti, pro dálkové cestování, s využitím elektrického pohonu. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, které se promítají do koncepčního návrhu vozidla ...
 • Konstrukce dvouosého manipulátoru 

  Soják, Vojtěch
  Tato diplomová práce se věnuje konstrukci dvouosého manipulátoru dle zadaných parametrů. V úvodní kapitole jsou popsány kinematické struktury průmyslových robotů a manipulátorů a jejich pracovní prostory. Dále se práce ...
 • Konstrukční návrh mobilního akumulátorového manipulátoru 

  Pliešovský, Libor
  Cílem bakalářské práce je rešerše mobilních akumulátorových manipulátorů se sudy pro potravinářský a farmaceutický průmysl, dále konstrukční návrh a početní vyhodnocení. V úvodní části jsou v rešerši srovnány průmyslové a ...
 • Lanový naviják 

  Bunda, Petr
  Práce se zabývá konstrukcí lanového navijáku o nosnosti 800 kg, zdvihu 20 m a rychlosti zdvihu 10 m/min. V práci je řešen návrh lana, lanového bubnu a jeho uložení v rámu, pevnostní výpočty bubnu a jeho čepů, kontrolní ...
 • Modulární platforma MEB pro elektromobily 

  Tkach, Svitlana
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností nově vyvinuté modulární platformy MEB pro elektromobily koncernu Volkswagen. Cílem bylo vytvoření rešeršní studie o technických parametrech platformy a možnostech jejího ...
 • Návrh elektrického podvěsného kladkostroje nosnosti 250 kg 

  Soška, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podvěsného kladkostroje s elektrickým pohonem zdvihu a ručním pojezdem. Cílem bylo navrhnout originální a co nejefektivnější řešení. Zdvihový mechanizmus je realizován jako řetězový, s ...
 • Návrh elektrického podvěsného kladkostroje nosnosti 250 kg 

  Otevřel, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrického podvěsného kladkostroje. Zvolením elektrického pohonu zdvihu, ručního pojezdu a lanového zdvihového mechanismu se dosáhne jednoduché konstrukce pro snadnou výrobu. V této ...
 • Návrh konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125 

  Novák, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125. Zakladač je navrhnut pro obrobek o maximálním průměru 12 mm, maximální délky 120 mm a hmotnosti 0,1 kg. Jsou zde popsány komponenty, ...
 • Návrh převodového ústrojí motocyklu s elektrickým pohonem 

  Novotný, Tomáš
  Cílem práce je shrnutí současných převodových ústrojí motocyklů a následný návrh převodového ústrojí pro elektrický motocykl. Hlavním tématem je návrh spojky, pro jejíž komponenty byla zpracována napěťová analýza a určena ...
 • Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 25 t 

  Bartušek, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu kočky dílenského mostového jeřábu o jmenovité nosnosti 25 000 kg. Práce obsahuje vypracovanou jednu konkrétní variantu mechanismu pojezdu, jedná se o elektrický ...
 • Polohové řízení křížového stolu jednoúčelového výrobního stroje 

  Plocek, Jaroslav
  V této bakalářské práci je zpracováno řešení pohonů dvouosého křížového stolu jednoúčelového výrobního stroje. V úvodní části je provedena analýza koncepce pohonů křížového stolu a porovnání variant použití přímého lineárního ...
 • Prognosis and Health Management in electric drives applications implemented in existing systems with limited data rate 

  Klíma, Bohumil; Buchta, Luděk; Doseděl, Martin; Havránek, Zdeněk; Blaha, Petr (IEEE, 2019-09-10)
  Importance of the condition monitoring and predictive maintenance in motion systems is growing up as motion systems quantum and their complexity (number of axes, performance parameters) increases with increasing the ...