Now showing items 1-9 of 9

 • Horizontální gril 

  Horák, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí domácího horizontálního grilu na sele s elektrickým pohonem. Gril je navržen na tuhé palivo ve formě dřeva nebo dřevěného uhlí a je dimenzován na zatížení 50 kg. V rešeršní části ...
 • Monitorovací systém testovacího zařízení elektrických motorů 

  Klecker, Jan
  Obsahem této práce bude navrhnout systém pro měření teploty kritických částí testovací stolice pro měření vlastností pohonů s elektrickými motory firmy NXP. V rámci teoretické části bude analyzováno měření teploty pomocí ...
 • Návrh elektrického kladkostroje 

  Hovádek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí elektricky poháněného kladkostroje s ručním pojezdem. Obsahuje úvodní rešeršní část současného poznání tématu, volbu z různých koncepcí řešení a samotný výpočet. Přiložena ...
 • Návrh letounu pro zástavbu hybridní pohonné jednotky 

  Kapoun, Tomáš
  Diplomová práce „Návrh letounu pro zástavbu hybridní pohonné jednotky“ je zaměřena na návrh letounu vhodného pro hybridní pohon. Současně se zabývá i nejvhodnějším umístěním jednotlivých komponent nutných pro tento pohon. ...
 • Návrh mobilního štípacího zařízení na dřevo s hydraulickým pohonem 

  Změlík, Josef
  Cílem bakalářské práce je v první části vypracování rešerše týkající se základních vlastností štípaného materiálu – tedy dřeva. Dále se rešerše zabývá dostupností štípacích zařízení na trhu. Zhodnocení konstrukčních řešení, ...
 • Počátky a vývoj elektromobilů 

  Doležel, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rešeršní studie týkající se vzniku a vývoje elektromobilů. V první části bakalářské práce popisuji elektromobil a jeho výhody a nevýhody. Následuje popis historicky prvního ...
 • Vertikální štípací stroj na dřevo 

  Zimek, Rostislav
  Tato bakalářská práce se v úvodu zabývá provedením rešeršního rozboru štípacích strojů na dřevo. Další náplní práce je provedení výpočetního a konstrukčního návrhu vlastního štípacího stroje. Při návrhu vycházím ze zadaných ...
 • Využití solární energie pro elektromobilitu 

  Harant, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o využití solární energie pro elektromobilitu. Nejdříve je teoreticky rozebrán potenciál elektromobility na současném trhu. Do této problematiky patří zejména výrobci elektricky poháněných vozidel, ...
 • Využití solární energie pro elektromobilitu 

  Harant, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o využití solární energie pro elektromobilitu. Nejdříve je teoreticky rozebrán potenciál elektromobility na současném trhu. Do této problematiky patří zejména výrobci elektricky poháněných vozidel, ...